Turun Kristalli Oy:n Tietosuojaseloste

Voimassa 8.2.2021 alkaen


Tietosuojaperiaatteet


Turun Kristalli Oy (y-tunnus 3129231-7) (jäljempänä ”Turun Kristalli”) on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja noudattaa toiminnassaan tietosuoja- ja muita lakeja sekä hyviä tietosuojakäytäntöjä. Tämä tietosuojaseloste kuvaa Turun Kristallin henkilötietojen keräämistä ja käsittelyä koskevat käytännöt. 


Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot tehdessään ostoksia Turun Kristallin verkkokaupassa. 


Rekisterin nimi


Turun Kristallin verkkokaupan asiakasrekisteri.  


Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot


Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:
Turun Kristalli Oy (y-tunnus 3129231-7)
Verstaskatu 15
20360 Turku
Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostilla tilaus@turunkristalli.fi. 

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus


Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus ja oikeutettu etu. 
Henkilötietoja käytetään:
- asiakassuhteen hoitamiseen
- tilauksen käsittelyyn, toimitukseen sekä arkistointiin
- Turun Kristallin toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
- analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin
- väärinkäytösten estämiseen
- suoramarkkinointiin, jos asiakas on antanut siihen suostumuksensa


Rekisterin tietosisältö

 

Verkkokaupan asiakasrekisteriin merkitään asiakkaan itsensä antamat tiedot kuten etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, sähköpostiosoite, puhelinnumero, tilauksen tiedot ja maksutiedot. 


Edellä mainitun lisäksi asiakasrekisteriin merkitään:
- verkkokaupan käyttäjätiliin liittyvät tiedot, kuten käyttäjätunnus
- verkkosivustolla www.turunkristalli.fi asiointia koskevat tiedot
- tilaus- ja ostohistoria
- asiakkaan yhteydenotot Turun Kristalliin, kuten tuotetiedustelut, reklamaatiot ja tuotepalautukset
Tunniste-, yhteys- ja maksutietojen antaminen on pakollista, kun asiakas ostaa tuotteita Turun Kristallin verkkokaupasta. 

 

Säännönmukaiset tietolähteet

 


Henkilötiedot saadaan pääsääntöisesti käyttäjältä tai asiakkaalta itseltään tilauksen teon yhteydessä. Tämän lisäksi Turun Kristalli voi saada lisätietoja yhteistyökumppaneiltaan, esimerkiksi maksupalvelujen tarjoajalta sekä viranomaisten ylläpitämistä rekisteristä tai julkisista rekistereistä. Tietoja voidaan kerätä myös Google Analytics – analytiikkatyökalun avulla. 


Tietojen luovutukset ja tietojen sijainti

 

Turun Kristalli ei luovuta asiakastietoja kolmansille osapuolille. Poikkeuksena ovat:
- tarpeellisten tietojen luovuttaminen tuotteiden toimittajille, kuten Posti Oy, Matkahuolto Oy ja vastaavat tuotteiden toimittajat
- tarpeellisten tietojen luovuttaminen maksunvälittäjille ja maksupalvelujen tarjoajille
- rikosepäilyihin liittyvien tietojen luovutus viranomaisille
Turun Kristalli voi käyttää rekisterin tekniseen ylläpitoon, laskutukseen sekä tietohallinnon tukipalveluihin ulkopuolisia palveluntuottajia, joille tietoja voidaan luovuttaa palvelujen tuottamista varten. Tietoja voidaan luovuttaa ulkopuolisille palveluntuottajille Turun Kristallin markkinointitarkoituksiin, kuten suoramarkkinointiin. 
Turun Kristallilla on ulkopuolisten palveluntuottajien kanssa tarvittavat sopimukset tietojen käsittelyä koskien. Turun Kristalli edellyttää ulkopuolisilta palveluntuottajilta henkilötietojen suojaamista soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.
Turun Kristalli säilyttää henkilötiedot EU/ETA – alueella turvallisesti sijaitsevilla palvelimilla. Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU/ETA – alueen ulkopuolelle. Tietyissä tapauksissa voi olla kuitenkin välttämätöntä siirtää henkilötietoja EU/ETA – alueen ulkopuolelle ja jos näin on, Turun Kristalli varmistaa, että tietojensiirto on toteutettu vaadittavien turvatoimenpiteiden mukaisesti esimerkiksi Euroopan Komission omaksumien tietosuojaa koskevien vakiosopimuslausekkeiden mukaisesti tai EU – US privacy shield – järjestelyn mukaisilla siirroilla.   

 

Evästeiden käyttö


Turun Kristallin verkkosivuilla voidaan käyttää evästeitä. Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän päätelaitteelle ja joiden avulla Turun Kristalli saa tietoa siitä, miten verkkosivuja käytetään. Tämä tiedon perusteella voidaan verkkosivujen sisältöä parantaa ja mahdollistaa paras mahdollinen käyttäjäkokemus verkkosivujen käyttäjille. Turun Kristalli hyödyntää tietoa palveluidensa ja verkkosivujensa kehittämisessä, käytön analysoinnissa sekä markkinoinnissa.
Käyttäjä voi sallia tai kieltää evästeiden käytön käyttämänsä selaimen asetuksista. Useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Evästeiden kieltäminen tai estäminen saattaa kuitenkin rajoittaa verkkosivuston toimivuutta.   

 

Rekisterin suojauksen periaatteet


Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Turun Kristalli huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. 

 

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista


Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat asiakasrekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisten tietojen täydentämistä. Mikäli asiakas haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. 
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Asiakkaalla on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamisen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Lisäksi asiakkaalla on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. 

 

Tietosuojaselosteen päivitykset ja muutokset


Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää tai muuttaa. Turun Kristalli ilmoittaa muutoksista verkkosivuillaan osoitteessa www.turunkristalli.fi, josta löytyy viimeisin versio tietosuojaselosteesta.